ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1393/6/15 - 09:49:13
ی: 1371
ǘ Ȑی

ی ی:
ی ی
      ی   ی

ی ی ی ییϡ ی ی ϡ ی ‌ ی ی .

ی ی ی ѐ ی ی ی : " ی ی ی ی ی ."
ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی .
ی ی ی ǁی‌ ی یی ی ی ی ѐ ی .
ی ی ی ی .
ی ی ی ی ‌ی ǘ ی ی ی .
ی ‌ ی ‌ی ی ی ی ی ϡ () ϐ ی .
ی یی ی ی ی : " ی یی یی ʐی ی ی ."
ی یی یی ǘ یی ی ی .
ی یی ǘی ی ی ‌ی ی ی () ی ی ʡ ͘ .

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/2397


*
*

*ی ی

ی ی: ǎی ی ی


۱۰۱ ی ی ی ی


ی: ǐ ی ی ی


ی: ی یی ی ѐی


ʝ ی


ی ی ϐی ی


: یی ی


ی ی ی ǘ


یԝی یی ی ی


ی یی Ә یϡ یی Ә یϿ


ی ی 423 ی ی


ی ۷۰۰۰۰


  ی ی Ϙ  ی ی ی


ی ی ی ʡ


ی یј ی ی ی ی


ی ی ی ی ǘ


Ԑ ییی: ی ی یԐیی یی ی


ی 367 ی/ ۱۱ ی/ ی Ԙ ی ѐ


۱۳۱


۱۵۱ ی ی ی


ی Ӂی ی: یی ی یی ی


ی ی / ی ۳۴۰۰۰ ی ۲۴ +


یی ی 337 ی


: ی


ی Ǻ ی ѐ ی ی ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.