ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/9/9 - 08:12:37
ی: 1120
ǘ Ȑی

ی ()
 ی    ()

ی:

ی (‌‌) یی ‌‌یی ј ی‌ی (‌‌) ی ی ‌Ϙ (‌‌) ی ϡ Ӂ ی ی‌ (‌ ی ‌‌: ی ی ǘ ی یییϡ : ی ی‌یی)‌ Ӂ ی ی ی ی ی ‌ ʐی یϘ ی ی ی ی.

Ӂ ‌ی ی ی ͘ ی یی ی ǘ ی Ș ی‌ ʐ یی ی ی ی ی ȁ ј ʘǁ ی ی ǘ ییی‌ی ‌ ی ی ‌ی ی ‌ی ی .

ʐ ی ی ѐی‌ ی‌ ‌ ی ‌ ‌ ی ی ی‌ ی ی ی ی یی ی ی ϐ ‌ ی ‌ ی یی ϐ ϡ ی‌ ‌ی   : ϐ! ی ی‌یی ی‌ ی ی ی ی‌ی‌ ی ی ی ی ی‌ی Ǎ ی ‌ ی‌ ی ی‌ یی ی ‌ی ی ی‌ : ﴿‌ی ‌ ی ی‌ی یی ی‌ ی ‌ ی ی‌ ی ی‌ی‌﴾‌[۱].

ی ی یی ‌ Ԙ ‌ ‌ ی ی یϡ ‌ ی ‌ ی ی‌ ϡ ی ‌ ی ‌ی ی ی‌ ی‌ ی ‌ی ی Ԙ ͘ ی ی ϐ ی ʐ یی ϐ ی یی ی‌ ی‌. ی ی ‌ی ی‌ی ‌ی‌ : ﴿‌ ی یی ی‌ ‌ ی‌ی﴾[۲] ͘ یی یی  ‌ ј ی‌یϡ э ی‌ی ی ی‌ ‌ ی ‌ ی ی ی: ﴿‌ ѐ ی‌ ‌ ی﴾‌[۳].

Ԙ ی یی Ԙ‌ ی ‌ ی ی Ӂ ی ‌ ی ϐی ی ی‌ Ӂ ʐ ‌ی ϐ ی ѐ ی ‌ یی‌ی ǘ ‌ی ی ‌ ϐ ی ϐ ی ﴿сیی‌ ʘ ی ﴾‌[۴].

ی ی ‌ ͘ сیی ی‌ : ﴿‌ ی ی‌ی ی ʘ یی ی ی‌‌﴾‌[۵] ی ی ‌ ی ی ǘ‌ ‌ی ی ی‌ ی ی‌ ی ی ی‌یϡ ی‌ ‌: (‌ ‌ یی ǘ‌( ی ی Ԙ ϡ ی ϐ ʘ ی‌ی ‌ сیی ی ی : ﴿‌ ی ‌ ‌ی ی ‌﴾‌[۶] ی ϐ ی ϐی ϐ ی یϺ [‌ی ] ‌ی ‌: ﴿‌ ‌ϐی [‌‌ی ‌]﴾‌[۷] ی‌ ‌ی ی ی یϡ Ԙѐی ϡ ‌: ﴿‌! ی‌ ی ‌ ‌ ی ی‌ی﴾[۸] ی ی ‌ی ی ی‌ ﴿ Ӂ ‌ ی‌ ی Ԙѐ ی ی‌﴾[۹].

ی ‌: ی ѐی‌ی ی‌ی ی ‌ ی‌ ﴿‌ ی‌ی ی ی ی‌ی ی ﴾‌[۱۰] ‌ی ی ی ǡ ѐ ی ϐ ی‌ ی‌ی ی ی ی ϡ ‌ یی ‌ی ی ی ی ‌ی یی ‌ی ی. ی Șی ی‌ ی ǘ‌ (‌ ‌ ی ‌ ‌ ϡ ).

ʐ ی ی ی‌ ‌ ی ی‌ ј ی ‌ ی‌ ی ی ی ی ʐ ‌: ﴿‌ی ی یϡ ǐ ی‌یی﴾‌[۱۱] ی ‌ Ԙ ی ی ͘ ی ‌ ی‌ ی ی ی‌ ی ‌ یی یϺ ʐ ی یی ی‌ ی ‌ ȁϡ ی ی ی‌ ϡ ی ی ی‌ ی ‌ ی ﴿‌ : ! ی‌ ی ی ‌ ‌ی ی ‌ ی ͘ ی‌﴾‌[۱۲]

ی ‌ ی ϐ ی ‌یی ѐ‌ ʐ ‌ ϡ ی‌ی Ԙ ͘ ی ی یϺ ی ʐ یی‌ ϡ : ﴿ ‌ ی‌ ی ‌ ی ی‌ ‌‌ Ԙ ی‌یϡ ‌‌﴾‌[۱۳].

ی ʐ ‌ ی ی ی ͘ یی ‌ Ԙ ی.

ϡ ی‌ǘی ی ی ی ی ی ‌: ی یی ی ‌ی ی‌ ی‌ ʐ ‌ ‌ی ی ی ی ی ی ی ‌ ‌ ǐ ‌ ی‌ یی ‌ ǐ ј یی‌ ‌ ی ‌ ی ی‌ ‌ ی ‌ ی ی . ϡ ‌ ‌ ی‌ ی ی ی ی ی ی ‌ ی ‌ Ԙی ϡ ی Ԙی ‌ یϡ یی ی ی ی‌ی ‌ ‌ی ‌ ‌ ی ‌ ی ‌ ϡ ی‌ ѐ ‌ ی ی ʐی ی : ﴿‌ی ‌! ǘ ی ی‌ی ی ی ی ی ‌ ی ‌﴾[۱۴]‌‌ ﴿‌‌ی ‌! ی ی‌ ‌ ی ی ی ‌ ی‌﴾‌[۱۵].

ǘ ‌ ی ی ی ϡ ‌ ی‌ ی ی ی‌ ی‌ی ‌ ی‌‌ ‌ی ی‌ی ی‌ی ی‌ ی ی ی‌ ی ‌ǡ ی ی ی ی ‌ ‌ ‌ی ی ی‌ی. ی ی ی (‌ ‌ ‌ )‌ ‌ ی ‌ Ϻ ی‌ ی ی‌ ‌ ی ی ی یϺ ی ی یی ‌ی ی ی ی‌ ʘ ی ی ی ی Ͽ ی Ȑی ‌ی ʐ ی ϡ ȘϺ ‌‌ ‌ی‌ ی ی ی ی ‌ی ی ϡ ی ی‌ ی ی‌ ی ی‌ ی ی‌ϡ ‌‌: ﴿‌ ی ϐ ی ی ی ی ی ‌ ی﴾‌[۱۶].

ی ی ‌ یی ی‌ ی ی‌ی ‌ی ی ی ی ‌ ی ‌ ی‌ ‌ یی ‌ ی ی Ԙ ی ǘی ی Ԙ ی ی‌ ‌ی ی ی یی ی ی‌ی ‌ ی‌ی یی ی‌ی ی ی ییی ‌ ییی ‌ی ‌ ‌ ϐѡ ‌ ‌ ϐ : ﴿‌ی ‌ ی Ԙ ‌‌﴾[۱۷].

ی Ґ یی ﴿‌: ϐ ی ǐ ی ی‌ ی ی‌ ی . ϐ‌: [‌ ی‌] یی ‌ی ‌ی‌ ‌ی ی ‌ ی‌ی﴾‌[۱۸] ‌ی ی ‌ ѐ‌ ی ‌ ی‌ی ی ‌ی ‌ ی ‌ ی‌ ‌ی ‌ Ϻ ‌ ‌ ی‌‌  ‌ ‌ ی ‌ ϡ ‌ ی ی ی ی ‌ی ی‌ی : ﴿‌ی ییϡ ی ی ی ی Ϻ ǐ یی ی ϡ ی یی ϡ ﴾[۱۹]‌‌ ی‌ ϐی ‌ یی ی یی ی ی ی ی ی ی‌ ی ی ‌ ی یی ی ی‌ ‌ ی Ϻ ی ی‌ ی ʐی ی‌ ј ‌ ی ی ی ی‌ϡ یی Ȑیϡ ‌ی ی ی‌ی ی ی ϡ ‌‌ ی ی ی ‌ϡ ϐی ی ی (‌ ‌ ϐی ی یی ی‌ ی ‌ ‌ ی‌ یی ی‌).

ی‌:

[۱]  ۳۰٫

 [۲]  ۳۰٫

 [۳]  պ ۷۲٫

 [۴] ی    ی      ی  ʐ  ϡ                .

 [۵]  պ ۷۵٫

 [۶]  Ѻ ۳۵-۳۴٫

 [۷]  Ѻ ۳۸-۳۷٫

 [۸]  ݺ ۱۶٫

 [۹]  ݺ ۱۷٫

 [۱۰]  ۶۴٫

 [۱۱]  ۳۱٫

 [۱۲]  ۳۳٫

 [۱۳]  ۳۳٫

 [۱۴]  ۳۵٫

 [۱۵]  ۱۱۹-۱۱۸٫

 [۱۶]  ݺ ۲۰٫

 [۱۷]  ݺ ۲۲٫

 [۱۸]  ݺ ۲۴-۲۳٫

 [۱۹]  ۱۲۳٫

 

 

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1316


*
*

*ی ی

ѐ ی ییی 6 ی


ی ی ی


ی-ی ی ۵۰ یی ی ی


ی ی ǘ ی


ییی + ی


Ϙ ѐ


ی


ی یی یی ی ی


یی ј ی ʿ+ ی


Ә۲۰۲۰ ѐ ی ی ی ی


ی ی یی ی


ی ی ѐ


ی ی Ϙ 5 ی ی


ی ј ی ی ی


ی ی یی ǘӁی


ی / ی ی یی ǁی ی


ی ی یی 2020


ی


یی ی


+


ی Ϙ


یی ی ۲۰۱۹


یѐی ژ ی یی ی ی


ѝ Ґی Ͽ


ی ی ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.