|   |  RSS  |  ی  |  1399-01-19  |  2020-04-07  |  : 1399/01/19 - 16:39:1 FA | AR | EN
ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی             ی ی ϐی ی             ی یی Ә ǘی ی             : یی ی             ی ی ی ǘ            ی ی ѐ یی ϡ ی ј            ی ی ی ی ی / Ә ی ی             ی ییј Ϻ ی ј            

ی : 1392/8/5 - 09:20:18
ی: 1178
ǘ Ȑی

ی ی یی Ͽ
ی ی یی Ͽ

‌ ی یی ی ی ‌ی یی یی .

ڡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی‌.

ی ۵ ی ی ‌.

ی ی ی ی‌.

ی ی ی ی ی .

۱-  ѐ ی ی ۷۹۶۴۹.۴۹

ѐ ی ی ۸۰۰۰۰ ی‌ ی ی ی‌.

ѐ ی ی ی ѡ ی .

ѐ ی ی ی ی یی ی‌ϡ ی یی ی .

۲- 採 ی ی ۵۴۴۷۹.۰۶

採 ی ی ی ‌.

ی ی ی یی ی ی ۵۰۰ یی یی ی ی ی ‌.

ی ‌ ی ی .

۳- یӡ ی ی ۴۴۰۱۵.۹۷

ی ی ی ѐ ی ی ی ‌ϡ ی‌.

‌ی ی ی ی یӡ ی ی ی ی یی .

یӡ ی ѐی ‌ی .

ی یی ی ‌ی ی ی ј‌ی ѐ ی‌.

۴- یԡ ی ی ۴۲۵۸۹.۷۲

ی یی ی ی یی ی .

ی ی ی یی ی یی ی ϐی ی‌.

یی ی ی ‌ یی ‌ی ی ‌ ‌.

ی ی ی ی ی ی‌ ی ϡ ی یی ʘی یی ‌ی ی .

۵- ϡ ی ی ۴۲۳۱۹.۵۷

ی ی ی ی ی ‌.

ی ۱۶ یی ی‌ ی ی ۷۰۰ یی ی‌.

ی ی ی یی یییی ی ی‌.

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1082


*
*

*ی ی

ѐ ی ییی 6 ی


ی ی ی


ی-ی ی ۵۰ یی ی ی


ی ی ǘ ی


ییی + ی


Ϙ ѐ


ی


ی یی یی ی ی


یی ј ی ʿ+ ی


Ә۲۰۲۰ ѐ ی ی ی ی


ی ی یی ی


ی ی ѐ


ی ی Ϙ 5 ی ی


ی ј ی ی ی


ی ی یی ǘӁی


ی / ی ی یی ǁی ی


ی ی یی 2020


ی


یی ی


+


ی Ϙ


یی ی ۲۰۱۹


یѐی ژ ی یی ی ی


ѝ Ґی Ͽ


ی ی ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.