ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/6/9 - 11:08:37
ی: 1377
ǘ Ȑی

ǘیی ی
 ǘیی  ی

ی: ی ی:

ی ی ی یی ی ی . ی ی‌ ی ی ی ی ѐ ی یی . یی ی ی ی ییی ǘیی ی ی ی ی ی . ی ی‌ ی Ә . ی ی ی یی ی "ییی " ی‌ی ی ی 26  2008 ی ѐیی ی 5 ی ی ی یی ی . ی ی یǐ ǡ ی ی ی ی ی .

ی یی یی ی Ә ی ‌ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی . ǘ ی ی ی یی . ی یی ی یی ی ی . یی ی 2008 یی ی ی یی ی ی Ә ی ی ѐیی ی یی ی . ی ǘ 2012 ی‌ی Ә ی ی ی ی . ی

ی ی یی . ی‌ی ی یی ی ی یی ی ی Ә ی ی ی ی Ԙ یی .

ی یی‌ی ی ی ϡ ی‌ی ی ی ǘی ی ی یی ی  2008 ی ی ی ی ‌ی ϡ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی Ȑی. ی ی ی‌ ی ی یی ی Ԙی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی 5 ی یی ی ی ‌ ی‌ی ی ی .

ی "یی ی" ی‌ی ی ی یی ی ی ی یی ."ی یی" ی ی یی: " ی‌ی ی (ی) ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی‌ی یی Ә ی یی ی ی ی ی. ی ی یݘ ǘ ʡ یی ی ی ی ی ی‌."

ی ی ی 2011 2012 "ی ی" ی "ییی " ی ی ی ی ی ǘ ی یی ی ǘ ی ی ͘ . ی ی ی ی ی یی ی ( ی) ی . ی ‌ی ی . ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ." " ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی‌ی ی . ی . ی ی ی یی‌ی ی ی 2008 ی . ی ی ی‌ی ی ی ی ی Ә ی ی ی یޝ ی. ی ی یی ی یی ی . ی ی ǘی یی ی ی . ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ! ی ی یی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ȁ. Ԙ Ә ی ǘیی ی ی یی ی ی ی ی !

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/585


*
*

*ی ی

ی ی ی ی ی ی ʿ


ی ʐیی ی ی


ǘ ی


ی ǘی


ǡ ی ی ǘی ی


ی ی ی ی Ͽ


͘ی ی / ی ی یی


ی ی ی


یی: Ԙ ی


Dark Winter Cladex


ی ی Ͽ


ی


ǘی ی ǘیی


ی ی ی


ǘǺ ی ی ی ی ی


ی ی ی


ی ی ی ی ی ی


Ͽ


ی ϐ ی ̝یϐ ی


ی یی ی


ی


ی ی


ی ی ی یی ی 2019


ǡ ی ی ی ی


ی یی ی Ϙ ѐ

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.