ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1393/6/16 - 10:26:50
ی: 1185
ǘ Ȑی

ی :
Ϙ ی ی ی
Ϙ   ی    ی   ی

ی ی ی یی ѐی یی: ی یی ی یی Ϻ ی ʡ ی ی ی .


ѐی ѡ Ϙ Ϙ ی ی ی ی ی ѡ ی ʐ .
ی ی ی یی ǘ ی ‌ی ی ǘ یی ی ی‌ی یی .
Ϙ (ی ) ی Ϻ یی ǘ یی ی یǡ ϡ ی ی ی ی ͘ ی .
ی Ѻ ی یی یی ѡ ی ی Ϙ ی ʐ ی یѡ .
ی ی ی یی ѐی : ی یی ی یی Ϻ ی ʡ ی ی ی .
ی ی : " یی ی ʡ یی یی ʺ ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ".
ی ی یی ی ͘ ی یی ی ی یی یϐ ی ی .
ی ی ǘ یی یی ی ی یی ǐ Ϻ ѡ ی .
ی ی ی ی ǘ یی ی یی . ی ی ی ی .

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/2399


*
*

*ی ی

ی ی ی ʝی ی


ی ی: ی ی ی یی


ǘ ی ی


Ԙی ǐی


ی ی ی یی ی


ی: ی ی ی


: ۹ یی ی یی


ی ۵ یی ی


: ییی


ی: 㘝ی یی Ԙی ͘


ی 6 ی ی یی یی ی


ʐی ϒ


یی ی ی Ԙ ی


ی ی һ یی ی


یی ی ی


ی ی Ԙی ی


ی ی ݝ ی


: یی ی ی


ی ۱۲


: ی ی ی ϡ یی


: Ԙی ی ʝ ی ی


: ی ǘ یی ǐی ی


ی یی


ی ی ی ی ی


ی ی ǘ ڝ

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.