|   |  RSS  |  ی  |  1400-05-13  |  2021-08-04  |  : 1400/05/11 - 10:48:1 FA | AR | PS | EN
ѐیی ی ی ی ی             : ییی Ԙ            ی یی : ۱۳۲۳ ۲۲۱ ی             | ی ۸۰ ی یی ۶ ی             ی ی : ǘی ی ی            ی             Ӑ ی             ی ی یی             ی ۷ ۹ یی Ԙѐ             ی Ԙѐ             : ی ی ی ی ی             ی             ی ی ی: یی یی/ ی ی ی !            ی ی یǁی ی             / : ی ی/۲۰۰            

ی : 1392/4/7 - 12:15:34
ی: 1366
ǘ Ȑی

Ӂی یی یی ی ی
Ӂی  یی  یی  ی ی
ی ی Ӂی یی ی ی ی ی ی‌ .

ی ی Ӂی یی ی ی ی ی ی‌ .

ی Ӂی یی ی یی ی‌ 120 ی ǐ Ә ی 7 6 ǐ ی .

Ӂی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی :

 ی ‌ی ی Ӂ ییǡ 23:30 ی ʘی ی یی ی‌ . ی ی ی ی .

ی ی یی ی ȡ ی ی ی . Ӂییی‌ ی Ԙی ی یی.

ی ی ی ی ی ی ǡ ی 4 Ӂی ی ی. یییی‌ ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ‌ی یی ǁی ی ی ی ی ی Ӂی 4 ی ی! ی ی یی ǐ Ԙ ی ی 2012 .

ȡ‌ .

јی Ӂی ی ی : یӡ ی ǡ ӡ ǡ Әӡ ی ییǡ ی یǡ ӡ

یی јی ی ی : јیی ǡ ییی ی ی ی ǘیی ی ییی

***


ی 1: ی ‌ . Ӂی یی ی ی ی.

ی 2: ی ی ی Ӂی ی یی.

ی 3: Ӂییی‌ ی .

یییی‌ یϘ ǘیی.

ی 4: یییی‌ ی ی !

ی 5: ی ی ییی ی.

ی 6: Ӂییی‌ .

ی ی ی .

ی 7: یی ی ی ی ی. ی .

ی .

یییی‌ ی ی ی ی ǘ ی.

ی 10: ی ی ی ی ی ی.

ی 12: ی یی ی ی ییی ی .

Ӂییی‌ ی ی ‌ی ی ی یی یی ی .

ی 14: Ӂی یی ی.

ی 15: ǘ یی . ی ییی ی. ی ی .

ی 16: یی ی . Ӂی ѐ .

ی 17: ی ی یی. ی ʘ ʘ ی ی ی ѐ .

ی 18: ی یی .

ی ی Ԙ ǘی Ӂی ی .

ی 19: ǘ یی. ǘیی ی ییی . ی .

یی Ӑی !

ی 21: ی Ӂییی‌ ʡ یی ӡ ی .

ی Ӂییی‌ یϡ ی ی یی ی ی ی !

ی 25: ی.

ی 26: ی ی ی ی Ӂی .

ی 28: ی‌ ی Ӂی!

ی ی ی .

ی 31: ی ی .

ی 33: ǘیی ی یی ی ی Ӂی .

ی یی. ی .

ی 34: ی Ӂی ѐ .

ی ی ی ی یی ی .

ی 36: ǘ یی . ǘیی ی ی ی ʘ ʘ .

ی 37: Ӂی. ییی ی ی ی ی ی ʘ ʘ .

ی 38:   ǘ ѐ .

یی Ӂی . ǘیی ی .

ی 40: ی ی Ӂی .

ی 42: یی ی یی یی.

ی 43: یی. ǘیی ی Ӂی ی ѐ.

ی 45: یی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی


ی 46: ی ی . ی ییی یρ ی ی.

ی ی ی ی ј یی ی .

ی 49: یی ی یی ی ی یϘ .

ی 50: .

ی 52: ی یی ʡ ی ی.

ی 53: ی یی Ӂییی ی ی .

ی 54: ی Ӂی . ی .

ی ی .

ی 55: ی.

یʐی ی Ӂی ی یی.

ی ی .

ی 57:
Ӂیǡ . Ҙ .

Ӂی ی یی .

یییی‌ ی ی ʘی ی ݘ ی Ӂی .

ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی.

ی 62: یییی‌ ی Ӂی .

ییی ی.

Ӂی .

ی 64: یی یییی ی ی ی ʡ یϘ .

ی 65: ی ی ی ی ی.

ی 66: Ӂی. ی ی ی ی Ӂی. .

ی 68: یی یییی‌ ی یی јیی. ی .

ی ی .

ی 69: ی ی ی ی ی.

یی Ӂی ی ی.

ی 72: ی یی.

ǘ ی ی.

ی 73: ی ǘ ییی. ی ی .

ی 74: ی . ی ʘ ʘ Ԙ یϘ‌ی .

ی 75: ی یی.

ی Ӂی ѐ .

یی ی ی ی . !

ی 76: . .

ѐ .

ی 77:
. یییی‌ ی ی یی .

ی ی Ӂی . یی ی ی !

ی 78: јیی ی.

ی 79: ی ی . ی ی Ӂی.

ی 80: ˜ییی ی јیی ی . ی ی ی یی.

ی 81: ی یی ی ی ی . .

ی 82: ی.

یییی‌ ی .

ی 84: یϘ یی.

ی .

ی 85:  Ӂی ʡ ی ی ی ی Ԙ !

ی 86: ی ی .

ی ی ی.

ی ی ییی ی.

ی 87: ی ی Ӂییی‌ ی یی.

ی 89: Ӂییی‌ ی یی ی .

ی 90: ǘ ʡ ی ی ی یی ی ی . . ی Ӂییی‌ .

ی .

یییی‌ ی ی .

ی 2+90: ʡ ѐ ˜ییی ی ی ییی ی!

ǘی ǐ Ӂی ی یی ی ی ی ی.

ی 93: ی Ӂی ی یی. ی ی . ی .

یی ی ی ی .

ی ی : Ӂی 0 - یی 0


ی 91: ی ی . Ӂی‌ی ҁ .

ی ی ییی јی یی .

ی 92:
ی Ӂی.

ی ϡ .

ی 93: ی ی ی Ӂی. ی Ӂی .

ی ی ی ی .

ی 94: ی Ӂی. ی ی ی یی ی Ӂی.

Ӂی ی Ӂیǡ ی ی.

ی 95: ی Ӂی .

ǘ ی ی ی . ی Ӂی ی .

ی 96: Ӂی ǘ Ӑیѡ ی یی ی Ӂی ی .

Ӂی یی ی ی !

ی 98: Ӂی. ی ی ǘ ی . یی ی !

ی 100: ی ی. ی ی!

ی 101: ی ی ی . ی Ӂی. ی .

ی ی. Ԙ ǘی ی ی .

یی ییϡ ی!

ی 102: ی.

ی ی Ӂی.

ی 103: ی ی ی یی ی. ی . ی!

ی ی ی .

ی 104: ی ˜ییی ی ی!

ی 105: ی یی ی ی. ی . ی ǐ ی.

ی ی .

ی ی ی: Ӂی 0 - یی 0


ی 106: ی . یییی‌ ی ی .

یییی‌ ی ی.

ی 107: ی ی ی یی.

ی 108: ی ی ی ی ی Ӂی.

Ӂییی‌ ی یی.

ی 109: ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی یϐی ییی .

ی 111: ی ی ی ی Ӂی.

ی 112: ی Ӂی. ی یی .

ی 113: ی یی .

!

ی 114: ی Ӂی ی.

ی 115: Ӂییی‌ ی ی !

ی 116:
ǘ ی ی .

ی 117: ی یی یی ی . ی .

ǘ ی ی Ӂی.

Ӂی ی ی ی .

ی 118: ǘ Ӂی ʡ ی ی .

یییی‌ ی ی !

ی 119: ی ییǡ ی .

ǘ ی Ӂی. ی ǘ .

ی 120: ی ǘ Ӂی . ی ی ی ی ی . ی یی.

ی ی .

Ӂی یی ǘ ی!

ی ی . ی ی ی .

ی ی: Ӂی 0 - یی 0


ی ی ی ی. ی ی Ͽ

ی ی یی ی.

ی یی: ی .

ی Ӂی: ی ی . ی.


ی یی: ˜ییی: ! یی ی. ی .

ی Ӂی: یی . ی ǘ .


ی یی: ی ͘ ی ی. !

ی Ӂی: ی ی . !


ی یی: ی .


ی Ӂی: ی .


ی یی: ی Ԙ یی ی ی !

ی Ӂی: ی !


ی یی: ی ی ی . !

ی Ӂی: Ә ی . !


ی یی: ی ! ی !

ی Ӂی: . ی !


ی ی: Ӂی 7 - یی 6

 

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/235


*
*

*ی ی

ی ی یǁی ی


юی ی ی ی یϺ ی


یی یی ی ی 2020


ی ی یی ی ۲۰۲۰ ی


ی 1-0 : ی


ی ی !


ی ی یی: ی ی ی ی


ی ی 2 1 Ԙ


ی ʝی ی| ی ی ی/ ی ی ی


ی ʝی ی| ی ی


ی ʝی ی| Ș ی ی ی ی !


ی ی ی / ی ی ی!


ی ی یی


ی ی ی ǁ ی


ی ѐی ی ۲ ی


ی ی ی


ی ی ی/ јԘی 39 ی/ ی ی یی


ی ρ ی یی ی


ی 2020 ی


ی ј Ԙ


ی 2020: ی ی ی


یی ی ی


ǘ Ԑ ی ѐ / : ی ی ی ی


ی | یی ی یی ی/ 䝐 یی ی


ی юی ی

ی


ی یی.

ansarpress.com/mی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ی


ی

ی Ԙی


ѐ  |   |   |  ی  |  ی  |  :
( ) .