ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/12/14 - 03:43:5
ی: 1130
ǘ Ȑی

یی یی‌ ی یӡ ی
یی  یی‌     ی  یӡ     ی

ی ی ی ی ی ی   یی ی ی‌ی ی ی ی یی‌ . ی ی ی یϡی ی ی ی " ".

یϡ ی ʘ یی ی‌ی یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی Ԑ ی .

یی ی ѐ ی ‌ ی ی ی‌ ی ی .

И ی ی ǘ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی 2013 ی 7.5 یی ی ی ی.

 

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1562


*
*

*ی ی

ѐ ی ییی 6 ی


ی ی ی


ی-ی ی ۵۰ یی ی ی


ی ی ǘ ی


ییی + ی


Ϙ ѐ


ی


ی یی یی ی ی


یی ј ی ʿ+ ی


Ә۲۰۲۰ ѐ ی ی ی ی


ی ی یی ی


ی ی ѐ


ی ی Ϙ 5 ی ی


ی ј ی ی ی


ی ی یی ǘӁی


ی / ی ی یی ǁی ی


ی ی یی 2020


ی


یی ی


+


ی Ϙ


یی ی ۲۰۱۹


یѐی ژ ی یی ی ی


ѝ Ґی Ͽ


ی ی ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.