ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/9/16 - 08:47:15
ی: 896
ǘ Ȑی

ی:
ی-یǡ ی یʝی ی
 ی-یǡ ی یʝی ی

ی ǁ ۵ ی ی ی ی ی یی .

ǡ ی ی ۱۲ ی یǡ ی ی یی‌ .

ی ی ی ی ی ی ی یی یی ییϺ ی ͘یی . ی ی ‌ی ی ی ی ی یی ی ی ی‌ی ʺ ی ی ی ی ʺ ی‌ی ی ی.

ی ی یی یی ی Ϻ ی یی ی یی ی ی ی ی یی ‌ . ی ʎی ی ی ی ی ǘیی ی ی ʎی Ϻ ی یی ی یی ی ʎی . یی‌ ی یϺ ی Ґی ی ی Ȑی.

ی یی یʡ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ‌ی ی‌. ی ۲۰۰۹ ی Ϻ ͘ی یی ی .

ی ی یی ی ی Ԙ ی یی‌ ی ‌ ی ی‌. ی ‌ ی ی یی‌ ی . ی ی ی یی‌ی ǘ ی‌ی ی ی .

ی ی ی :"ی ی ی ی ی . ی ی‌ی ۲۰۰۱ ϡ ی ی‌ ی. ی‌ ی ‌ ی‌ی ی. ی ی ی ی ی یʐ یی ی Ϻ ی ی ی ی یی‌ ی ‌ی ‌ʡ .

ی ی ی ی ی ی ǘ ‌ ʿ یی ی ی ی ی ی ј یی‌ ی ی یʺ ی .

ی ی یی ی ی یی ی ѡ ی ی ی ǐ یی Ϻ ی یی ی ی ی ‌ی یی Ϙ ʺ ی ی ی ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1384


*
*

*ی ی

ی ی ی ʝی ی


ی ی: ی ی ی یی


ǘ ی ی


Ԙی ǐی


ی ی ی یی ی


ی: ی ی ی


: ۹ یی ی یی


ی ۵ یی ی


: ییی


ی: 㘝ی یی Ԙی ͘


ی 6 ی ی یی یی ی


ʐی ϒ


یی ی ی Ԙ ی


ی ی һ یی ی


یی ی ی


ی ی Ԙی ی


ی ی ݝ ی


: یی ی ی


ی ۱۲


: ی ی ی ϡ یی


: Ԙی ی ʝ ی ی


: ی ǘ یی ǐی ی


ی یی


ی ی ی ی ی


ی ی ǘ ڝ

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.