ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/9/12 - 08:37:56
ی: 940
ǘ Ȑی

:
ی ی ѐ
  ی  ی ѐ

: ǁیی ی ی ی ǘ ی ی ی ‌ی یی یی ی ی.

ی ییی ی ی یی یی ی : ی ی ی ییی ی ی ‌ ی ی.

ی ј ǘ ی‌ ǁیی ی ی. ی ǁیی ی ی ی ی یی ییی ی‌ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی Ԙ ی ‌ی ی ی ی ی یی ʐ : ی ‌ی ی ی ی ‌ی ی .

ی ǐ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ Ԙ‌ ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ʿ

یی ی ی : ی ی ی ی ǁیی ی ی ی Ϙ ʡ یی ی . ی ی ی ی ی ی .

ی ǘ یی ی ی ی ی э ی ϡ ی ی ʐی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ǁیی ی ی ی ‌ ییی 11 ی ی ی ǘ ی ی 14 یی .

ی ی ی ǁیی ی ی ی ی 258 307 یی ǘ ی 66 68 ی . ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی Ϙی ی ϐی .

ی ǘی : ی ی ѐ ی .

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1359


*
*

*ی ی

ی ی ی ʝی ی


ی ی: ی ی ی یی


ǘ ی ی


Ԙی ǐی


ی ی ی یی ی


ی: ی ی ی


: ۹ یی ی یی


ی ۵ یی ی


: ییی


ی: 㘝ی یی Ԙی ͘


ی 6 ی ی یی یی ی


ʐی ϒ


یی ی ی Ԙ ی


ی ی һ یی ی


یی ی ی


ی ی Ԙی ی


ی ی ݝ ی


: یی ی ی


ی ۱۲


: ی ی ی ϡ یی


: Ԙی ی ʝ ی ی


: ی ǘ یی ǐی ی


ی یی


ی ی ی ی ی


ی ی ǘ ڝ

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.