ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1398/11/04 - 19:55:1
ی: 165
ǘ Ȑی

۷ ی ی ی ی

ی ی ی یی .

  ی Ș ی یҡ ی ѡ ی یی‌ی ییی ییی : ǐэ ‌ی ‌ی ‌ی ی ی ‌ ‌ . ی ‌ ی یی ی.

ی ی ‌ی ‌ی یی ی ی ی ی یی ییی .

ی ‌ی ی ی یی ی :

۱ ی ی‌ی ی ی .

۲ ‌ ј‌ی یی ی ی ی .

۳ ی یی ی ǁیی ی ی (ییی‌).

۴ ی ‌ی یی ѡ ǘ ی‌ی ی ی ی ی ی ‌.

۵ ی ی یی ی ϡ ی ی ی .

۶ ‌ ی ޺ ی ی ی .

۷ ǐ ی ی ی ی ی ی‌ی ی ϡ ی ی ی‌.

یی ی : ی ی ی ی ی :

۱ ی (ی).

۲ ی ی ‌ .

۳ ی ѡ ی ی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی یی ی .

ی : ی ی ‌ ǘی یэی . ی ǘی ی ی ی :

۱ ی یی ی ǘ ǘ .

۲ ی یی ی .

۳ ی ی ی ی ‌ی ǘی یی Øی .

۴ ‌ ی ‌ی ی ی ی ی ی ‌ی ی یی ی.

۵ ‌ ی ی ǘی .

۶ ‌ ی ی‌ی یی ‌ ی ی .

۷ ‌ ی ی ǘی .

ی ی یی : ی ی ی ی ی ی ی‌ی یی‌ ی ی ی . ی ی ی‌ی ی ǘی ی ی ی ی ی .

 

 

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/13174


ʐ :


*
*

*ی ی

ی ی ǁ


: ی ی


ی یی Ә ǘی ی


ی ی ѐ یی ϡ ی ј


ی ی ی ی ی / Ә ی ی


ی ییј Ϻ ی ј


: ی ۱۵۰


ی ی


ǐیی ی ϻ ی ی ی ی ی ی ی


ی یی ی


ی ی ۹۵۴ ی


ی ی ی λ: ی


ʐ ی ۸۵۰۰


ی Ӂی ۱۲


ی یی ی


ی ی


: ی ی ی یی/ یی ی


۲۴ یی ѐ


ی ی ۸۰ ی ی ی


یی ی ی ی ییی ی ی ی ی


ی ۶۰۰۰۰


یی یی ی ی ی ی


ی ی ی: ԝی ی ی ی Ԙی ی


ǘ یی یی ی ی ی


۷۰۰ Ȑی ی ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.