درباره ما  |  ارتباط با ما  |  RSS  |  آرشیو  |  1399-12-07  |  2021-02-25  |  بروز شده در: 1399/11/22 - 11:03:1 FA | AR | PS | EN
آمر حوزه پنجم امنیتی کابل کشته شد             مقاومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیه             هشدار مارشال دوستم در دیدار با محقق: وطن و حاکمیت در خطر است             تبیین الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی رحمه الله            مشاور ریاست جمهوری: زندانیان طالبان به هیچ صورت آزاد نخواهند شد            بخشش‌های دقیقهٔ نودی ترامپ؛ استیو بنون، مشاور پیشین خطاکار هم عفو شد             بازنگری توافق امریکا با طالبان، برنامه وزیرخارجه پیشنهادی بایدن            بلینکن: ائتلاف‌ها احیا می‌شوند/ با جهان آن طور که هست تعامل می‌کنیم نه آنطور که بود            وعده مقام اطلاعاتی دولت بایدن برای انتشار گزارش قتل خاشقجی             ترامپ در سخنرانی خداحافظی: جنبشی که شروع کردیم تازه آغاز شده‌ است             روحانی : زندگی سیاسی ترامپ تمام شد، اما برجام زنده ماند/ امروز توپ در زمین آمریکاست             چهار سال ریاست‌جمهوری ویرانگر ترامپ تمام شد             آمریکا: به برجام باز می‌گردیم به شرطی که فعالیت های موشکی ایران را در بر بگیرد            قصد ترامپ برای ایجاد یک حزب سیاسی جدید            رئیس سی‌آی‌اِی آمریکا استعفا داد            


تاریخ نشر: 1392/9/4 - 15:20:34
تعداد بازدید: 1081
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تعصب گرایی پدیده‌ای مخرب
تعصب گرایی پدیده‌ای مخرب

  تعصب گرایی یک پدیده‌ی مخرب است که اثر‌های ناگوارآن همیشه بر جامعه‌ها محسوس بوده است. بسیاری از کشمکش‌ها ریشه در تعصب داردکه هیچ کشوری را از این بیماری مصئونیت نیست. اما کشور‌های صنعتی وپیشرفته تا حدی توانسته است جلو این بیماری مهلک را بگیرد، اما متاسفانه کشور‌های عقب مانده که اکثریت کشور‌های اسلامی نیز مشمول آن است امروز بیش از همه دچار این بیماری مهلک شده اند. این پدیده کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان را که زمانی افتخاراتش جهانیان را متوجه اش ساخته بود به انحطاط مواجه کرده است.

 اما آیا راه بیرون رفتی وجوددارد؟ کشور‌های غربی چگونه این مشکل را تا حدی حل کرده است؟ رسالت ما چیست؟

 با آنکه یک محصل توانایی وصلاحیت  بررسی این موضوع را ندارد اما جسارتا میخواهم چند نکته را عرض کنم.

 تعصب درجنبه ‌های مختلف وجود دارد مثل تعصب قومی، نژادی، زبانی، منطقه ای، دینی، مذهبی وغیره را در برمی گیرد.  امادرکل تعصب در دو بخش محسوس است:

1- ملی گرایی که جنبه‌ها‌ی زبانی نژادی و جغرافیایی را در بر دارد که این نوع را بنام نا سیونا لیسم نیز گوید.

 2- تعصب ایدولوژیکی که جنبه‌ی فکری و عقیدتی دارد وآنرا دگماتیسم نیز گوید.

ناسیونالیسم  از کلمه‌ی فرانسوی ناسیون گرفته شده است که معنای آگاهی ملی را میرساند. که این آگاهی باعث دلبستگی  بیش از حد فردها‌ی جامعه به عنصرهای مثل نژاد، زبان، عرف وارزشها میشود. وسر سختا نه معتقد میشوند که این مظاهر ملی بر مظاهر ملی دیگر ملتها تفوق وبرتری دارد. ناسیونالیسم از قرن هفده شروع ودر نیمه‌ی دوم قرن  بیست به اوجش رسید که حکومت نازی‌ها درآلمان وفاشیستهادرایتالیا گواه این مسئله است.  ودر کشور‌های شرقی نیز ملی گرایی رُشد کرد وباعث خیزشهای مردمی علیه کشورهای استعماری شد.  ناسیونالیسم به اندیشه‌ای اطلاق میشودکه همه‌ی ارزشهارا به منطقه‌ی جغرافیایی خاصی محدود میکند وهر گز جهانی فکر نمی کند. البته دفاع از تمامیت ارزی وارج نهادن به ارزشهای جامعه ناسیونالیسم نیست بل ناسیونالیسم یعنی خود برتر بینی ودیگران را به دیده‌ی حقارت نگریستن ودربرابر آنها موضع خصمانه گرفتن است.

نوع دوم ازتعصب گرایی تعصب ایدولوژیکی  است که آنرادگماتیسم گوید. امروزه هرکه خودش را حق میداند البته نه بر اساس دلیل واستدلال منطقی بل  به دنبال موضعیت هست که از کدام جناح طرفداری میکنی وبه همین راحتی وبدون زحمت دادن عقل صحت وسقم سخنانت را معلوم میکند. آنان که در دنداب دگماتیسم گرفتار اند همیشه خودرا حق  میداند ودیگران را باطل.  البته پافشاری در عقیده مذموم نیست بل کار خوبی است ودانشمندان همیشه به پافشاری توصیه میکنند، یعنی با مشاهده‌ی یک نقض کوچک نباید انسان ازیک کاربزگ دست بردارد وگذشتن از عقیده وفکر با شنیدن چند دلیل کار انسانهای آزموده ودقیق نیست. اما دگماتیسم پافشاری بر عقیده است نه براساس عقل بل براساس حصار کشی به دور عقل. سروش تعصب گرایی را به دو دسته تقسیم میکند: 1- دگماتیسم نقاب دار 2- دگماتیسم بینقاب

تعصب گرایی بی  نقاب طوری که از نام آن پیداست برعقیده‌های دیگران به صورت علنی میتازند وبر چسب بطلان را به آن میزند. این روش با آن که از منفورترین نوع تعصب است اما یک ویژِگی دارد وآن این که همه میتواند تشخیص دهد. اما نوع دوم یعنی دگماتیسم نقابدار که درظاهر جلوه‌ی خو بیدارد وآن قدر منفور به نظر نمی رسداما درباطن از نوع مهلک و ویران کننده است. این نوع دگماتیسم بنام‌های زیبا مثل آزادی صلح دین وغیره مقوله‌های زیبا برعقیده‌های دیگران برچسب بطلان رامی زند. حضرت علی میگوید:( به گفته بنگر نه به گوینده) اما آنان که در دنداب دگماتیسم نقابدار گیر کرده اند بر عکس به گوینده مینگرد نه به گفته. در فوق ما  تعصب در دو جنبه را بررسی کردیم 1- ایدولوژیکی  2- ملی گرایی

اما اگر به تعصب ورزی‌های که در کشور ما جریان دارد نظر اندازیم دیده میشود که ملی گرایی آنقدر محسوس نیست کسی به افغانستان آنقدر تعصب نمی ورزد. اما در جنبه‌های ایدولوژیکی(مثلا دینی) و همچنان در مسایل قومی زبانی، نژادی تعصب ورزی به اوج خود رسیده است  که این گونه تعصب بدتر از ناسیونالیسم است زیرا ناسیونالیسم در درون یک ملت آنقدر صدمه وارد نمی کند، اما تعصبات درون کشوری (قوم گرایی،مذهب گرایی، زبان گرایی) در قدم نخست به خود همان ملت  صدمه وارد میکند.

اگر به گذشته نظر اندازیم میبینیم که در همه‌ی دوره‌ها تعصب وجود داشته است. در کشور‌های غربی در گذشته شدیدا تعصبات نژادی ومذ هبی بوده است، اما امروز آنقدر محسوس نیست واگر دقیق شویم میبینیم  که در هر جایی که علم رشد کرده است به همان میزان تعصب کم شده است  پس ریشه‌ی تعصب جهل است وبرای از بین بردن تعصب اول باید جهل را ازبین برد. کشور‌های غربی دقیقا از همین فرمول استفاده کرده اند ونتایج خوبی هم گرفته اند.

دولت میتواند با تاسیس مکتب‌ها وکورس‌های آگاهی دهی دراز بین بردن تعصب نقش موثری داشته باشد.

اما متاسفانه نقش عالمان دین در از بین بردن این بیماری مهلک آن چنان که باید میبود نیست. حتا بخش عمده‌ی از کار پیامبران را مبارزه با تعصب تشکیل میداد اما بد بختانه تعدادی از عالمان دین نه تنها در از بین بردن تعصب نقش ندارند بل خود در تعصب ورزی‌های مذهبی نقش دارند. راه دیگر این است که شورای علمای اسلامی تصمیم بگیرند که هیچ عالم دین حق ندارد حرفهایی بزند که باعث نفاق بین مسلمانان شود بل باید برعکس مسلمانان را به وحدت وهمدلی فرا خوانند. ودر موضوعات چپترهای درسی ثقافت اسلامی تجدید نظر شود زیرا بعضی موضوعات چپتر‌های ثقافت اسلامی  اختلاف برانگیز است. البته وحدت شیعه وسنی به معنای این نیست که از هردو یکی را انتخاب کنیم ویا نقطه‌های مشترک هر دو را بگیریم بل وحدت  به معنای متحد شدن پیروان این دو مذهب در عین داشتن دونوع نگرش در مورد اسلام است.

ورسالت روشنفکران نیز ایجاب میکند که دراین زمینه کوشش به خرچ دهد وهم چنان محصلانی که از دهات هستند ودر آنجا روی حرف شان حساب میشود  باید برای ریشه کن کردن این بیماری اقدام کند.

به امید آنروز که کشور عاری از تعصب داشته باشیم

نویسنده: غلام رضا اقبال، (محصل سال دوم پو هنزی ژورنالیزم پوهنتون کابل)

 

 

 

 

لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1273


*
*

*نیز بخوانید

ویژه نامه 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران


مقاومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیه


تبیین الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی رحمه الله


چهار سال ریاست‌جمهوری ویرانگر ترامپ تمام شد


تربیت فرزند در سیره حضرت فاطمه علیها السلام


افغانستان و تلاش برای رسیدن به جایگاه چهارراه ترانزیت منطقه


روایت زندگی و کارنامه سردار قاسم سلیمانی / از دوستی با احمدشاه مسعود تا عماد مغنیه


سردار دلها اسطوره‌ ای نستوه


ویژه نامه سوگنامه یاس کبود (به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها)


چرخش غنی به‌سوی دوستم و محقق چه پیامی دارد؟


جنگ‌های بی پایان آمریکا، آتشی که ترامپ درصدد شعله ورترکردن آن است


هزاره‌های پاکستان؛ قربانی تکفیر خارجی و تبعیض داخلی


شهید سلیمانی، افغانستان و مردم سالاری


نقش شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در افغانستان


۲۰۲۱ فرا رسید؛ با تهدیدها و فرصت‌هایش


چرا مجلس «سکۀ ناچل» است؟


سال 2020 بر افغانستان چگونه گذشت؟


فرمانده کاریزمای ربانی


ناگفته‌هایی از نقش سردار سلیمانی در بقای افغانستان و سقوط داعش و خدمت به جهان اسلام


سید مقاومت، مأموریت غیرممکن برای جوخه‌های ترور


مروری کوتاه بر فعالیت‌های نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی؛ در افغانستان


سلیمانی و مسعود، دو فرمانده‌ای که دو ابرقدرت را زمین‌گیر کردند


دوستی سردار شهید سلیمانی با قهرمان ملی افغانستان


افغانستانی های وحدت بخش/ اگر فاطمیون نبودند؟


شهید سلیمانی، شخصیت ماندگارتاریخ درخشان اسلام

پربازدیدها
پربحث ها


اخبار تازه را در موبایل خود ببینید.

ansarpress.com/mنظرسنجی

به نظر شما با پذیرفتن خط دیورند و مرز فعلی بین افغانستان و پاکستان توسط افغانستان، صلح در افغانستان برقرار میشود؟

بله

خیر

معلومـ نیست

مشاهده نتایج


آخرین خبرها

ویژه نامه 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

آمر حوزه پنجم امنیتی کابل کشته شد

مقاومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیه

هشدار مارشال دوستم در دیدار با محقق: وطن و حاکمیت در خطر است

تبیین الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی رحمه الله

مشاور ریاست جمهوری: زندانیان طالبان به هیچ صورت آزاد نخواهند شد

بخشش‌های دقیقهٔ نودی ترامپ؛ استیو بنون، مشاور پیشین خطاکار هم عفو شد

بازنگری توافق امریکا با طالبان، برنامه وزیرخارجه پیشنهادی بایدن

بلینکن: ائتلاف‌ها احیا می‌شوند/ با جهان آن طور که هست تعامل می‌کنیم نه آنطور که بود

وعده مقام اطلاعاتی دولت بایدن برای انتشار گزارش قتل خاشقجی

ترامپ در سخنرانی خداحافظی: جنبشی که شروع کردیم تازه آغاز شده‌ است

روحانی : زندگی سیاسی ترامپ تمام شد، اما برجام زنده ماند/ امروز توپ در زمین آمریکاست

چهار سال ریاست‌جمهوری ویرانگر ترامپ تمام شد

آمریکا: به برجام باز می‌گردیم به شرطی که فعالیت های موشکی ایران را در بر بگیرد

قصد ترامپ برای ایجاد یک حزب سیاسی جدید

رئیس سی‌آی‌اِی آمریکا استعفا داد

۳ سرباز ارتش افغانستان در هرات ترور شد

هشدار سازمان جهانی بهداشت: به زودی هر هفته شاهد ۱۰۰ هزار مرگ ناشی از کرونا خواهیم بود

نگرانی دیدبان حقوق بشر: افغانستان سال خطرناکی را در پیش رو دارد

امرالله صالح: در تابستان سال آینده، یکی از چهار انتخابات پیش رو برگزار خواهد شد

نیروهای دولتی گواتمالا کاروان بزرگ مهاجران هندوراسی را متفرق کردند

۱۰ نیروی ارتش افغانستان در حملۀ طالبان کشته شدند

تأثیر ویتامین D در مقابل ویروس

زلاتان پیر شدنی نیست/ رکوردشکنی در 39 سالگی/ میلان قهرمان نیم فصل ایتالیا شد

ارگ: رئیس جمهور هیچ عضو کابینه را تهدید نکرده


خبرهای پزشکی


خبرگزاری انصار ©  |  درباره ما  |  ارتباط با ما  |  نسخه موبایل  |  پیوندها  |  طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.