ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  RSS  |  ÂÑÔیæ  |  1399-01-20  |  2020-04-08  |  ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ: 1399/01/19 - 22:25:5 FA | AR | EN
۱۰۱ ی ی ی ی            ی ی ی ʝی ی            ی: ǐ ی ی ی            ی: ی یی ی ѐی            ی ی: ی ی ی یی            ʝ ی             ی ی ی ی ی ی ʿ             ی ʐیی ی ی             ǘ ی             ی ǘی            ǡ ی ی ǘی ی             ی ی ǁ            : ی ی            ی ی ی یʿ             ی ی ی ی ی юی ی            

ی : 1392/8/11 - 10:30:52
ی: 1146
ǘ Ȑی

ȝ‌ ی یی!
 ȝ‌ ی  یی!

Ԑ‌ ǘ Ԑ ی ی ی ی ی ‌ ی یی.

ی ی ی یی䐡 ی ی ј ѐ . یی ј ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ‌ ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی.

ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی .

ی ی‌ی ی ی ی ی ‌ ‌ یی.

ی‌ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی‌ی ی ی ‌ .

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/1121


*
*

*ی ی

یی Ә ی ی ی


: Ș ی ی


ی ۱۰ ǁیی یی ی


۲ ǘ "ی " ی ی


ǘی ی ʝ ی ی ی ی ی ԝ


ی ی ی ی ی


ی یی ی  ی  ی Ͽ


یی یی Ә ی ی Ә ǘی ی


坐 ی ی ی坘


ی ی


ی


ʝ ی Ǻ ی ی ی یϿ


ی یی


ی یʝی ی یϿ


ی یј یӝ ѐ


یی ی Ș


ǁ ی ی 1.1 یی ی ی


ی ǘ ی


یی: ی یی


ی ǘی ی ی ی


ی ی یϿ


ی یی ی


ǘ "ی-۱۹"


یی ی


ی یǐ ی

ÑÈÇÒÏیÏåÇ
ÑÈÍË åÇ


ÇÎÈÇÑ ÊÇÒå ÑÇ ÏÑ ãæÈÇیá ÎæÏ ÈÈیäیÏ.

ansarpress.com/mäÙÑÓäÌی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ãÔÇåÏå äÊÇیÌ


ÂÎÑیä ÎÈÑåÇ

ÎÈÑåÇی ÒÔ˜ی


ѐی ©  |  ÏÑÈÇÑå ãÇ  |  ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ  |  äÓÎå ãæÈÇیá  |  یæäÏåÇ  |  ØÑÇÍì æ ÔÊíÈÇäì ÊæÓØ: ÔÑßÊ ÔÈßå äÇå
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ãØÇáÈ Çíä ÓÇíÊ ÈÇ ÐßÑ ãäÈÚ (áíäß ÓÇíÊ) ãÌÇÒ ÇÓÊ.